Projekti

MAVRICA UMETNOSTI KULTURNE RAZNOLIKOSTI

Predstavitev:   MAVRICA UMETNOSTI KULTURNE RAZNOLIKOSTI

Kot Unesco šola sledimo cilju, s katerim uveljavljamo kulturo miru in nenasilja ter se učimo skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Prihodnost prihodnjih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato se moramo naučiti živeti skupaj in se naučiti deliti drug z drugim.

Glavne teme  pri izvajanje projekta : kulturna raznolikost, kulturna dediščina  kultura miru in nenasilja, medkulturno  sobivanje in učenje. Prepletamo kulturno vzgojni pomen socialne enotnosti in različnosti.

Vzgoja za kulturo miru in nenasilja temelji na razvijanju slehernega posameznika in njegove identitete, na nacionalni identiteti in medkulturni vzgoji, vzgoji za demokratično državljanstvo, učenju o človekovih pravicah in njihovem uveljavljanju, vzgoji za sposobnost življenja s konflikti, vzgoji za hitrejše uveljavljanje vrednot. 

Vzgoja za kulturo miru in nenasilja je socialno učenje in metoda učenja in dela, ki podpira varovanje in ohranjanje človekovega življenjskega prostora. Je proces vseživljenjskega učenja.

 Kultura se je v tem času in prostoru pri nas spremenila in zajela različne oblike. V teh letih izhaja iz številnih in raznolikih identitet skupin in družb, ki sestavljajo človeštvo. 

Ta raznolikost ustvarja boljši svet in medkulturnost  v kateri ki odpira nove možnosti, krepi človeške zmogljivosti in vrednote, zato  predstavlja temeljno gibalo trajnostnega razvoja skupnosti.

 Obenem je kulturna raznolikost pomembna ker se nenehno razvija v okviru strpnosti in medsebojnega spoštovanja,  je nepogrešljiva za mir in varnost na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni povsod  okoli nas. Učenci, osnovnošolci so najbolj ranljivi v družbi pri spremembi svojega bivanja oz emigriranja.  

Glavni cilj v našem projektu je delo za razvijanje sobivanja, sprejetosti, učenje strpnosti in drugačnosti, ki se veliko združuje in prepleta v glasbeni in likovni umetnosti.  Učenci bodo pri različnih  umetniških delavnicah  in  različnih dramskih  temah ustvarjali MAVRICO UMETNOSTI KULTURNE RAZNOLIKOSTI.

Kaj  bomo  izvedli  v našem projektu:

Ustvarjali   besedila, pesmi, risbe, glasbene posnetke,  izvedli intervju na temo različnih narodnosti učencev, ki so na naši šoli, razstavili izdelke v Unescovem kotičku šole.  Pri etiki  bi učenci  sodelovali z predstavitvijo o deklaraciji človekovi in otrokovih pravicah,  skratka je veliko na temo  kulturne raznolikosti.  Seveda z veseljem sprejmem vse vaše  dodatne predloge, ideje,  mnenja,  da čim več obogatimo naš projekt.

Ob zaključku v mesecu maju bomo vse izdelke, slike, video predstavitve in ostale materiale, zbrali in  zmontirali v  skupni film o  poteku in  izvedbe projekta in sodelovanje ostalih šol v mreži Unesco.

Veselim se sodelovanja z vami. Vsem Unescovim šol želim uspešno izvedbo projektov.

Prijavnice pošljite  na emajl: vesna.petrova@guest.arnes.si

Svoje izdelke, za filmčke lahko le povezavo, pošljite v poročilu  najkasneje do 31. 5. 2024.